Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Feljebb
Bejelentkezés
HU | EN

Magyar Gáz Tranzit ZRt.

Skip Navigation Links.
  • Naptár
Nyomtatás
Skip Navigation LinksGáz TranzitFőoldal

2019. október 10.

Tisztelt Partnereink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 10-én - az állami tulajdonú MGT részvényei ellenértékének megfizetésével - a Magyar Gáz Tranzit Zrt. 100%-os tulajdonosává vált az FGSZ Földgázszállító Zrt. Ezzel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlására irányuló tranzakció. Az MGT értékesítéséről a Kormány 1366/2019. (VI.25.) Korm. határozata rendelkezett.

 

Az FGSZ 2019. október 4-én vette át a Magyarországot Szlovákiával összekötő 92 km-es földgázszállító vezeték üzemeltetését, így most már a teljes, közel 6000 km-es magyarországi nagynyomású földgázszállító vezetékrendszert az FGSZ működteti.  

 

A www.gaztranzit.hu honlapon lévő információk a földgázszállítási tevékenységgel összefüggésben 2019. október 4-ig tartalmaznak naprakész adatot, az ezt követő időszakra vonatkozóan kérjük, hogy a www.fgsz.hu honlapon tájékozódjanak.

 

Üdvözlettel:

FGSZ Zrt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

2019. október 4.

Tisztelt Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 4-én 06:00 órakor az FGSZ Zrt. átvette az MGT ZRt.-től a Magyarországot Szlovákiával összekötő 92 km-es földgázszállító vezeték üzemeltetését.

 

A tranzakció várhatóan október közepén zárul le, amikor az MGT részvényei is az FGSZ birtokába kerülnek. Az MGT Zrt. üzletágának megvásárlásának feltételeiről, így többek között az engedélyes tevékenység, a munkavállalók és eszközök átvételéről, valamint a vételárról a Kormány 1366/2019. (VI.25.) Korm. határozata rendelkezett.

 

A www.gaztranzit.hu honlapon lévő információk a földgázszállítási tevékenységgel összefüggésben 2019. október 4-ig tartalmaznak naprakész információt, az ezt követő időszakra vonatkozóan kérjük, hogy a www.fgsz.hu honlapon tájékozódjanak.

 

Üdvözlettel,

FGSZ Zrt.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20​19. október 3.

Tisztelt Partnereink!


 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, a Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT) az automatizált irányváltási fejlesztés műszaki megvalósítása sikeresen megtörtént, melynek eredményeként mindkét szállítási irányban (SK>HU; HU>SK) nem megszakítható kapacitás válik elérhetővé a Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra vonatkozóan.


 

Üdvözlettel:

Magyar Gáz Tranzit ZRt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. szeptember 26.

Tisztelt Partnereink!


 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. nevében ezúton szeretnénk megköszönni eddigi együttműködésüket, valamint ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Gáz Tranzit ZRt. és az FGSZ Földgázszállító Zrt. között létrejött üzletág vásárlási megállapodás értelmében a szállítási rendszerüzemeltetési engedélyesi jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódó tevékenységeket a tervezett üzletág átszállás pillanatáig (2019. október 4. 6:00 óráig) a Magyar Gáz Tranzit ZRt. látja el, míg 2019. október 4. gáznaptól (2019. október 4. 6:00 órától kezdődően) a jelenleg Társaságunk működési engedélye alá eső szállítási rendszerüzemeltetői feladatok ellátásáért is az FGSZ Földgázszállító ZRt. felel.


 

Az átszállás pillanatáig felmerülő, Társaságunkat érintő kérdésekkel kapcsolatban továbbra is állunk szíves rendelkezésükre.


 

Az átszállás pillanatától felmerülő kérdésekkel kapcsolatban kérjük forduljanak bizalommal az FGSZ Zrt.-hez.

 

Üdvözlettel:

Magyar Gáz Tranzit ZRt.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. augusztus 30.

Tisztelt Partnereink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fejlesztés kivitelezéséhez kapcsolódó leállás dátuma: 2019 szeptember 2-8. Ezen időszak alatt nem lesz elérhető kapacitás a Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Magyar Gáz Tranzit ZRt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20​19. július 4.

Irányváltás automatizálása
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, a Magyar Gáz Tranzit ZRt.(MGT) meghozta végső beruházási döntését az automatizált irányváltási fejlesztésre vonatkozóan, amelynek a kivitelezésére 2019. szeptemberében kerül sor. A fejlesztés kivitelezéséhez kapcsolódó leállás tervezett dátuma 2019 szeptember 2-8.

A munkálatok befejezése után, várhatóan 2019. október 1-től mindkét szállítási irányban (SK>HU; HU>SK) nem megszakítható kapacitás lesz elérhető a A munkálatok befejezése után, várhatóan 2019. október 1-től mindkét szállítási irányban (SK>HU; HU>SK) nem megszakítható kapacitás lesz elérhető a Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra vonatkozóan.

Keretszerződés változás
 

E

zúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk Rendszerhasználati Keretszerződése 2019. július 1-től megváltozott, melynek a 2008. XL. törvény rendelkezései alapján folytatott konzultációt követő, frissített változatát az alábbi linken érhetik el:

http://www.gaztranzit.hu/hu/balmenu/partnereinknek/szabalyozasi_kornyezet/uzletszabalyzat/Lapok

/default.aspx

Üdvözlettel:

Magyar Gáz Tranzi

t ZRt.

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20​19. július 2.

Nem kötelező érvényű piaci igényfelmérés kapacitásbővítésről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, a Magyar Gáz Tranzit ZRt.(MGT ZRt.) 2019. július 02-i kezdettel nem kötelező érvényű jelleggel kapacitásbővítésekre vonatkozó piaci igény felmérést végez a Balassagyarmat Eustream SK/ MGT HU határkeresztező pontjára vonatkozóan a Bizottság (EU) 2017/459 rendeletének 26-28. cikkelyei értelmében.

A Bizottság (EU) 2017/459 rendeléten 26. cikk (8) pont értelmében a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

(a)   Balassagyarmat Eustream SK/MGT HU határkeresztező ponton a kapacitásbővítés iránti igényt – rendszer-összekötési pont egyik vagy mindkét oldalán –, valamint az igény kért irányát;

;

 

(d)   azokra a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölésekre vonatkozó információkat, amelyeket más szállítási rendszer üzemeltetőknek nyújtottak be, vagy fognak benyújtani, amennyiben ezek az igények összefüggenek, ilyen például a több kapcsolódó rendszer-összekötési ponton rendelkezésre álló kapacitások iránti igény.

Várható igényeiket a Demand Assessment Survey dokumentum kitöltésével tudják a Társaságunk részére jele

i

.

 

A ne

m kötelező érvényű lekötési igények beküldési határideje 2019.augusztus 27.

Kérjük, hogy a várható piaci igényeiket az Eustream felé

is

ld

jék e

l. 

Kérdéseiket, valamint a kitöltött DemandAssessment táblázatot zatot a comdisp@gaztranzit.hu e-mail címre várjuk. 

Demand Assessment_Template for Incremental capacity.docxDe

ma

nd Assessment_Template fo

r Inc

re

mental

cap

ac

ity

.doc

x

Demand Assessment Survey.xlsxD

emand Ass

es

sment S

urv

ey.x

lsx

 

-----

--

---------------------------------------------------------------------------------------

2019. július 2.

SIKERESEN zárult az éves kapacitásaukció​ 

Tisztelt Partnereink! 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. ezúton teszi közzé az éves kapacitásaukció ajánlattételeinek eredményét. 

A

Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra, SK>HU szállítási irányban, 2019/2020 gázévre beérkezett kötelező érvényű kapacitáslekötési ajánlatok az alábbiak szerint alakultak:

MGT_éves.JPG
 

 

Társasá

gunk úgy véli, hogy a hazai tranzitforgalom növelésével jelentősen javul a hazai földgázellátás, mind ellátásbiztonsági szempontból, mind pedig a földgázforrás diverzifikáció vonatkozásában, mely hozzájárul a hazai versenyképesség javulásához. 

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. ezúton szeretné megköszönni az Ajánlattevők részvételét.  

Üdvö

zlette

l:

Magyar Gáz Tranzit ZRt.​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. június 20.

Növekvő gázszállítás a szlovák-magyar vezetéken

 

Növekvő gázszállítás.png
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019. június 7.

Üzletszabályzat módosítás

 

Tisztelt Partnereink!

 

Társaságunkat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  kötelezte az Üzletszabályzatának módosítására, így aH1605/2019sz.határozat értelmében Társaságunk kérelmet njtott be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fe.  Amódosított szerződéscsomag 'Szabályozási környezet/Üzletszabályzat menümenüpontban érhe el.

Üdvözlettel:

Magyar Gáz Tranzit ZRt.

-

2019. ápr

ilis 30. 

HU-SK Bővített Kapacitás Eljárás végső Szabálykönyve​

 

Tisztelt Partnereink!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők - Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT) és az eustream a.s a mai napon meghirdették honlapjaikon az Energia Hivatalok által jóváhagyott HU-SK Bővített Kapacitás Eljárás végső Szabálykönyvét és a hozzá tartozó szerződéses feltételeiket a Magyarországról Szlovákiába történő szállítás (Vel'ke Zlievce/Balassagyarmat határkeresztező pont) bővített gázszállítási kapacitásokra vonatkozóan. A kötelező érvényű kapacitás felajánlások az RBP-n kerülnek meghirdetésre, az aukciók kezdete 2019. július 01-e, bővebb információ a lenti elérhetőségen található dokumentumokban.  

 

A felhívást, valamint bővebb tájékoztatást,az MGT szerződéses és jelentkezési feltételeit a 'Kapacitásbővítési projekt/HUSK’ menüpontban, az alcím előtti nyílra kattintva találják.

 

Üdvözlettel:

Magyar Gáz Tranzit ZRt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2019. április 23. 

HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus - IV. Ajánlattételi felhívás

 
Tisz
telt Partnereink! 
  
A Magyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH ezúton tájékoztatja a HUSKAT kapacitásallokációs eljárás résztvevőit, hogy a III. gazdaságossági vizsgálat negatív eredménnyel zárult. A nevezett rendszerüzemeltetők ezúton felkérik az Ajánlattevőket ajánlataik benyújtására a IV. ajánlattételi időszakra vonatkozóan a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus Szabálykönyve alapján. A IV. ajánlattételi időszak 2019. április 23-tól április 30-ig tart.
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019. április 2. 
BŐVÍTETT KAPACITÁS ELJÁRÁSOK
 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH ezúton értesíti a rendszerhasználókat, hogy a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus eljárás folyamán történt visszalépési joggyakorlás, így ezúton közzéteszik a III. ajánlattételi időszakra vonatkozó felhívást az eljárás Szabálykönyve alapján. Azok az Ajánlattevők, akik az I/II ajánlattételi időszakban ajánlatot nyújtottak be, és számukra nem, vagy csak részben osztottak ki kapacitást (nem nyertes Ajánlattevők), új ajánlatot nyújthatnak be a szállítási rendszerüzemeltetőhöz a maradék elérhető kapacitásra.
A III. ajánlattételi időszak 2019. április 5-17-ig tart. A III. gazdaságossági vizsgálat eredményei 2019. április 18-án kerülnek közzétételre
.
 
HUSK Bővített Kapacitás eljárás
A fentiekben jelzett kapacitás allokációs eljárással párhuzamosan reagálva a Társaságunkhoz beérkezett kereskedelmi igényekre és az eljárás kapcsán érkezett kereskedői visszajelzésekre, valamint a megváltozott piaci feltételeket figyelembe véve a Magyar Gáz Tranzit ZRt. és az eustream a.s. a HU-SK Bővített Kapacitás eljárás meghirdetése mellett döntött, melyet nyilvános konzultációra korábban meghirdettek honlapjaikon. A felhívást, valamint az MGT szerződéses és jelentkezési feltételeit a 'Kapacitásbővítési projekt/HUSK' menüpont alatt találják.
 
A HU-SK Bővített Kapacitás eljárásban alkalmazott műszaki megvalósíthatóság MGT oldalon megegyezik a HU-SK-AT eljárásban a Hivatalok felé benyújtott tervezettel. Szlovák oldali beruházási igény az eljáráshoz kapcsolódóan nem jelentkezik, így a HU-SK eljárás jelentős szlovák oldali beruházási költség megtakarítással jár a HU-SK-AT eljáráshoz képes
t.
 
A nyilvános konzultációra vonatkozóan a Magyar Gáz Tranzit ZRt., és az eustream a.s. ezúton várja az érdeklődők észrevételeit 2019. április 26-ig (pén
)
.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 2018.október 24. 
SIKERESEN zárult a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus - II. Ajánlattételi s
zakasza 
 
Tisztelt Partnereink!
 
  
A Ma
gyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH ezúton teszik közzé a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus II. ajánlattételi szakaszának eredményét. A Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra, HU>SK szállítási irányban, 2022/2023 gázévtől kezdődően mind a 15 felajánlott gázévre érkezett be kötelező érvényű kapacitáslekötési ajánlat. A 2022. októberétől - 2029. októberéig tartó időszakra a 4,29 milliárd m3/éves mennyiséget meghaladták a lekötési igények, így a felajánlott bővített kapacitás (a megnövelt/bővített 600 000 m3/órás technikai kapacitás 80%-a) 100%-a lekötésre került, illetve az azt követő időszakra kisebb mértékben érkeztek be vételi/kapacitáslekötési ajánlatok, melyek szintén allokálásra kerültek. A Szabálykönyvben meghatározott gazdaságossági vizsgálat pozitív eredménnyel zárult mind az MGT, mind pedig a szlovák eustream. a.s. részéről, így a kapacitások kapcsoltan kerültek kiosztásra. 
T
ársaságunk úgy véli, hogy sikeres HUSKAT kapacitásallokációs eljárás esetén, a hazai tranzitforgalom növelésével jelentősen javul a hazai földgázellátás, mind ellátásbiztonsági szempontból, mind pedig a földgázforrás diverzifikáció vonatkozásában, mely hozzájárul a hazai versenyképesség javulásához. 
 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH nevében ezúton szeretnénk megköszönni az Ajánlattevők részvéte
l
ét
.
 

Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018. október 5. 

HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus - II. Ajánlattételi felhívás
 
Tisztelt Partnereink! 

 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH ezúton teszik közzé a II. ajánlattételi időszakra vonatkozó felhívásukat a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus Szabálykönyve alapján. A II. ajánlattételi időszak 2018. október 6-tól október 19-ig tart.
 
a
.
A frissített ajánlatokhoz kérjük a következő Ajánlattételi űrlapot használják:
HUSKAT-Bid-form-window-2.pdfHUSKAT-Bid-form-window-2.pdf

Üdvözlettel
:
Magyar Gáz Tranzit ZR
t.
 
--------
------------------------------------------------------------------------------------------------

2018. október 1. 

1. Gazdaságossági vizsgálat eredménye - HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus
 
Tisztelt Partnereink! 
  
A Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT), az eustream a.s. (Eustream) és a Gas Connect Austria GmbH (GCA) ezúton szeretné megköszönni az aktív részvételt és a HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus I. ajánlattételi körére benyújtott kötelező érvényű ajánlatoka
t.
Baassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező ponton (BGY/VZ IP) a kötelező érvényű ajánlatok többsége 7 gázévre került benyújtásra a felajánlott kapacitás (2. szint) közel 50%-ára. A HUSKAT projekt szlovák oldalán a kapacitásigény nem érte el azt a szintet, hogy a gazdaságossági vizsgálat pozitív eredménnyel záruljon, ami a kapcsolt kapacitás allokáció feltétele BGY/VZ IP és Baumgarten határkeresztező pontokon
.
Annak érdekében, hogy a szlovák oldalon, illetve - amennyiben a piaci igény megkívánja a 2. felajánlási szinten - a magyar oldalon pozitív eredménnyel záruljon a gazdaságossági vizsgálat az MGT, Eustream és GCA ezúton felhívja az Ajánlattevők figyelmét a II. ajánlattételi időszakra, amely 2018. október 6-tól október 19-ig tart

   
Üdvö
zlettel
:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2018. július 27. 
HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus végső szabálykönyve

 
Tisztelt Partnereink! 
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők - Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT), eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH - a mai napon meghirdették honlapjaikon az Energia Hivatalok által jóváhagyott HU-SK-AT ALTERNATÍV ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS végső Szabálykönyvét, illetve a kötelező érvényű kapacitás felajánlásaikat és hozzá tartozó szerződéses feltételeiket a Magyarországról Szlovákiába (Vel'ke Zlievce/Balassagyarmat határkeresztező pont) és Szlovákiából Ausztriába irányuló (Baumgarten) bővített gázszállítási kapacitásokra vonatkozóan.
A
felhívást, valamint az MGT szerződéses és jelentkezési feltételeit a 'Kapacitásbővítési projekt/Alternatív Allokációs Mechanizmus' menüpont alatt találják.
 

Várjuk jelentkezésüket és regisztrációjukat 2018. augusztus 14-ig!

    
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2018. július 20. 

 

Tisztelt Partnereink! 

 
A Magyar Energetiakai és Közmű-szabályozási Hivatal a 9050/2018 sz. határozatában módosította az együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatának jóváhagyásáról szóló 7689/2018. sz. határozatát.

 
   
Üdvözlettel:
Magyar
Gáz Tranzit ZRt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018. július 17.
RENDSZERHASZNÁLÓI FELHÍVÁS
Tisztelt Partnereink! 
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők - Magyar Gáz Tranzit ZRt., eustream a.s. és a Gas Connect Austria - várhatóan 2018. július 27-én, pénteken hirdetik meg a HU-SK-AT ALTERNATÍV ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS végső Szabálykönyvét, illetve a kötelező érvényű kapacitás felajánlásaikat a Magyarországról Szlovákiába (Vel'ke Zlievce/Balassagyarmat határkeresztező pont) és Szlovákiából Ausztiába irányuló (Baumgarten) gázszállítási kapacitásokra vonatkozóan. A felhívás az érintett Társaságok honlapjain kerül publikálásra.
 
Üdvöz
lettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018. június 12.
HU-SK-AT VEVŐTALÁLKOZÓ - PREZENTÁC
 
Tisztelt Partnereink! 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek a Magyar Gáz Tranzit ZRt., az eustream a.s. és a Gas Connect Austria GmbH. által 2018. június 5-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gondozásában a HU-SK-AT földgázfolyosó kapacitás bővítési projekt témakörben megszervezett Rendszerhasználói Információs napon való aktív részvételt.
Az előadás anyagát az alábbiakban találják:
HUSKAT_Shipper Info Day presentation.pdfHUSKAT_Shipper Info Day presentation.pdf

Társaságok 2018. június 25-ig továbbra is várják a társaságok honlapjain közzétett Szabálykönyvvel, szerződéses feltételekkel kapcsolatos észrevételek
et.
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018. május 31.
HU-SK-AT VEVŐTALÁLKOZÓ - MEGHÍVÓ
 
Tisztelt Partnereink! 
 
A Magyar Gáz Tranzit Zrt.-eustream a.s.-Gas Connect Austria GmbH szeretettel meghívja a tisztelt érdeklődőket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szervezésében Budapesten (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) 2018. június 5-én 11:00h kezdettel megrendezésre kerülő HU-SK-AT Vevőtalálkozóra.
Bővebb információkat az alábbi dokumentumokban taálnak:
 
Practical information HUSKAT info day 5 June 2018 Budapest.docx Prat.docx
Agenda topics_HUSKAT info day 5 June 2018 Budapest.docx 
g
x
 
Kérjük részvételi szándékát és konzultációs észrevételeit küldje meg a huskat@gaztranzit.hu e-mail mre 2018. júni
us 3-i
legkésőbb.
 
Üdvözlett
el:
Magyarz Tranzit ZRt.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018. május  31.
Éves kapacitásaukció információk - 2018. lius 2.
 
Tisztelt Partnereink! 
 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a 2018. május 2-án a Szlovák Hivatallal (URSO) közösen tartott nyilvános konzultáció eredményeként a 2018. július 2-án megszervezésre kerülő éves kapacitásaukción a balassagyarmati határkeresztező belépési ponti kapacitások (SK>HU) hosszú-távú felajánlását korlátozza a hazai földgázellátás javítása és a piacelzárás megakadályozása érdekében.

Társaságunk:

 -  2018/2019 és 2019/2020 gázévekre a CAM NC szerinti technikai kapacitás 90%-át

 -  2020/2021 és 2022/2023 közötti gázévekre a technikai kapacitás 50%-át

 - 2023/2024 gázévtől kezdődően a 2018. július 2-án megrendezésre kerülő aukción nem ajánl fel hosszú-távú kapacitást.

 

A nyilvános konzultációval kapcsolatos visszajelzéseket az alábbi elérhetőségen találják:

z

 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZR
t.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018. május  25.
Nyilvános konzultáció a kötelező érvényű Alternatív Allokációs Mechanizmus keretében felajánlott kapacitásokra vonatkozóan a HU-SK-AT útvonalon
 
Tisztelt Partnereink!
 
A
kapcsolódó rendszerüzemeltetők – eustream a.s., Magyar Gáz Tranzit ZRt. és a Gas Connect Austria – ezúton hirdetik meg közösen nyilvános konzultációjukat a SZABÁLYKÖNYV–KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ALTERNATÍV ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS-t illetően a Magyarországról Szlovákiába (Vel’ké Zlievce /Balassagyarmat határkeresztező pont) és Szlovákiából Ausztriába irányuló (Baumgarten) gázszállítási kapacitásokra
vonat
koz
óa
n
.
 
A konzu
ltációs dokumentumokat az alábbi linken ta
láljá
k
:
.
x
 
vevőtalálkozó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szervezésében Budapesten (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) kerül megrendezésre 2018. június 5-én 11:00h-tól. A vevőtalálkozó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szervezésében Budapesten (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) kerül megrendezésre 2018. június 5-én 11:00h-tól. Kérjük részvételi szándékát és konzultációs észrevételeit küldje meg a huskat@gaztranzit.hu e-mail címre 2018. június 3-ig legkésőbb.
 
A
nyilvános konzultáció záró dátuma 2018. június 25.
 
Üdvözlette:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7689/2018 sz. MEKH határozat
 
Tisztelt Partnereink!
 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 7689/2018. számon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban meghozta határozatát és jóváhagyta az együttműködő földgázrendszer 10 éves fejlesztési javaslatát a Magyar Gáz Tranzit ZRt-t, mind szállítási rendszerüzemeltetői engedélyest és az FGSZ Zrt.-t, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyest és szállítási rendszerirányítót érintően.
 
 MEKH 7689_2018.pdfMEKH7689_2018.pdf
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit
ZRt.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018. április 24.
Kapacitásallokációs eljáráshoz kapcsolódó kormányzati döntések
 
Tisztelt Partnereink!
 
Magyarország Kormánya a 1230/2018. (IV.24.) sz. Korm. határozat értelmében utasította a Belügyminisztériumot, hogy a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárás feladatait elvégezze és a műszaki fejlesztést megvalósítsa az alábbiak szerint.
 
MK_18_057.pdf 8_057.pdf
 
Az Európai Bizottság határozatában – Project for Common Interest (PCI) – a kapacitás allokációs eljáráshoz kapcsolódó beruházásokat a Közérdekű kiemelt beruházások közé emelte, melyről bővebb információk a 'Cégismertető\10 éves fejlesztési terv' menüpont alatt találhatóak.
 
Magyarország Kormánya a 44/2018. (III.13.) Korm. rendeletében döntött a Vecsés–Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról.
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017. december 13.
A baumgarteni szállítás helyreállt
 
Tisztelt Par
tnereink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a baumgarteni szállítás helyreállt, minden a normál üzemmenetben folytatódik. A szlovák-magyar földgázszállító vezeték krízis helyzetben rendelkezésre állt a hazai gázellátás biztosítása érdekében, illetve a hazai két szállítói engedélyes együttműködése eredményesen vizsgázott.
 
Üdvözlettel:
Magyar Gáz Tranzit ZRt.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017. december 12.
A Magyar Gáz Tranzit ZRt. és az FGSZ Zrt. közös közleménye a Baumgartenben történt események kapcsán
 
Tisztelt Partnereink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ausztriai Baumgartenben történt technikai problémák miatt – további értesítésig – nem lehet gázt beszállítani a mosonmagyaróvári rendszer-összekötési ponton.
 
Kérjük a rendszerhasználókat, hogy a mosonmagyaróvári gázforrásukat kíséreljék meg alternatív átadás-átvételi pont(ok)ra átirányítani, pl. a magyarországi gáztárolókra, a Beregdaróc 1400 vagy a Balassagyarmat rendszer-összekötési pontokra.
 
Balassagyarmat rendszer-összekötési pont vonatkozásában a Magyar Gáz Tranzit ZRt. a Mosonmagyaróvár rendszerösszekötő ponton kapacitással rendelkező rendszerhasználók részére az ott lekötött kapacitásuk mértékéig többlet díj megfizetése nélkül engedélyezi kapacitás lekötését és a gázszállítást. A Mosonmagyaróváron lekötött kapacitás mértékén felül lekötött kapacitás díjfizetési kötelezettséget von maga után a Magyar Gáz Tranzit ZRt. részére. A rugalmasság biztosítása érdekében a Magyar Gáz Tranzit ZRt.  és az eustream a.s. nem kapcsolt kapacitást kínál fel Balassagyarmat rendszerösszekötő ponton, hogy a földgáz átadás-átvételi pontja lehessen a szlovák virtuális kereskedési pont, vagy a szlovák/magyar határ is. A balassagyarmati opciót választó rendszerhasználók kötelesek a Magyar Gáz Tranzit ZRt-vel rendszerhasználati keretszerződést kötni.
 
Megkérjük a rendszerhasználókat, hogy egyeztessenek a fenti lehetőségekről az őket ellátó gázszolgáltatókkal. A szlovák oldali kapacitásokkal kapcsolatosan kérjük vegyék fel a kapcsolatot az eustream a.s-sel.
 
Üdvözlettel:

 
FGSZrt. és Magyar Gáz Tranzit ZRt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2017. november 23.
Hosszú távú kapacitásigények a magyar-szlovák vezetéken
 
Tájékoztatjuk Önöke​t a Társaság honlapján  a szomszédos szlovák szállítási rendszerüzemeltetővel eustream a.s. – közösen 2017. április 6-i kezdettelmeghirdetett kapacitásbővítésre vonatkozó piaci keresletfelmérés eredményéről.
A beérkezett felmérés eredményeialapján megállapítható, hogy a nem kötelező érvényű kereskedelmi igények HU>SK szállítási irányban meghaladják a rendszer műszaki kapacitásait. A  beérkezett igények a 2022/23-as gázévtől kezdődően 10-15 éves időtartamra vonatkozóan HU>SK szállítási irányban nem megszakítható alapon elérik a 7 121 427 kWh/h kapacitás igényt, mely több, mint 5,8 milliárd m3/éves szállítási kapacitást jelentene Szlovákia irányába. SK>HU szállítási viszonylatban nem kötelező érvényű kereskedelmi igények 2020-tól 10 éves időszakra vonatkozóan a meglévő műszaki kapacitások 90%-ra érkeztek (kb. 4 milliárd m3/év ).
Az SK>HU szállítási irányú kapacitás igényeket a Társaság jelen műszaki feltételekkel biztosítani tudja a szállíttató partnerek felé, ugyanakkor a HU>SK szállítási irányú kereskedelmi igényeket a Társaság a már korábban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak benyújtott fejlesztési tervei szerinti megvalósítása esetén tudja csak biztosítani.
 
A bővített kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása érdekében Társaságunk az eustreama.s.-sel közösen a tervezési fázis során meghatározza a szükséges fejlesztéseket, melyhez kapcsolódóan 2017. decemberi kezdettel nyilvános konzultációt hirdet meg (a szükséges dokumentumokat a Társaságunk a honlapján teszi majd közzé), melyre várjuk szíves észrevételeiket.
 
A kereskedelmi igényfelmérés eredményéhez kapcsolódó részletes angol nyelvű dokumentumot az alábbiakban találják:
  
20171106 UPDATED DAR MGT_EUS.pdf 20171106 UPDATED DAR MGT_EUS.pdf
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
017. július 7.
Az Északi Áramlat projekthez kapcsolódó kapacitások 20 évre lekötésre kerültek
 
A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) nemrégközzétett tanulmánya szerint az Északi Áramlat projekthez kapcsolódó kapacitások és fejlesztés alatt álló kapacitások 80%-a (EU Network Code szerinti maximum) a 2017 március 06-i éves kapacitás aukción 20 évre lekötésre kerültek. Fejlesztési kapacitások lekötésre kerültek a német Eugal vezetéken a cseh N4G földgázszállító vezetékén és a 2017 februárjában közzétett cseh-szlovák határpontra (Lanzhot) vonatkozóan.  A potenciális gázkereskedők Szlovákián keresztül tudják közvetlenül Magyarországra (magyar-szlovák vezetéken), Ausztriába,  Ukrajnába vagy tovább akár a magyar-szlovák vezetéken keresztül Romániába, Szerbiába vagy Horvátországba szállítani a földgázt.
A szlovák-magyar vezeték jövőbeni lekötési esélyeit ez nagyban elősegíti.
 

 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2017. ápr
ilis 6.
Nem kötelező érvényű piaci igényfelmérés kapacitásbővítésről
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, a Magyar Gáz Tranzit ZRt.(MGT ZRt.) 2017. április 06-i kezdettel nem kötelező érvényű jelleggel kapacitásbővítésekre vonatkozó piaci igény felmérést végez a Balassagyarmat Eustream SK/ MGT HU határkeresztező pontjára vonatkozóan a Bizottság (EU) 2017/459 rendeletének 26-28. cikkelyei értelmében.
 
A Bizottság (EU) 2017/459 rendeléten 26. cikk (8) pont értelmében a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
 
(a)   Balassagyarmat Eustream SK/MGT HU határkeresztező ponton a kapacitásbővítés iránti igényt – rendszer-összekötési pont egyik vagy mindkét oldalán –, valamint az igény kért irányát;

(b) azon gázév(ek)et, amely(ek)re nézve a kapacitásbővítmény iránti igényt megfogalmazták;

 
c)  az érintett betáplálás-kiadási rendszerek között igényelt kapacitásmennyiséget;

 
(d)   azokra a nem kötelező erejű keresleti igény megjelölésekre vonatkozó információkat, amelyeket más szállítási rendszer üzemeltetőknek nyújtottak be, vagy fognak benyújtani, amennyiben ezek az igények összefüggenek, ilyen például a több kapcsolódó rendszer-összekötési ponton rendelkezésre álló kapacitások iránti igény.
  
Várható igényeiket Demand Assesment Survey dokumentum kitöltésével tudják a Társaságunk résre jelez
ni.
 
nem kötelező érvényű lekötési igények beküldési határideje 2017. június 01.
 
Kérdéseiket, valamint a kitöltött Demand assesment igényeiket a comdisp@gaztranzit.he-maicímrevárjuk.
  
  
CAM INCR.pptx CAM INCR.pp
tx

 
Demand Assessment Survey.xlsx Demand Assessment Survey.xls
x
 
CAP0693-16_DI Template for Incremental capacity.docx 
 AP069
3-16
_D
I Template for Incremental capac
ity.do
c
x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017. március 10.
agyar Gáz Tranzit ZRt. megkapta az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és a BS OHSAS 18001:2007 irányítási rendszer szabványok szerinti tanúsítványait
 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt. a tavalyi évben kialakította és bevezette az integrált irányítási rendszerét, amely magába foglalja az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő Minőségirányítási Rendszert, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszert és a BS OHSAS 18001:2007 szabványnak megfelelő Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert.
A  bevezetett integrált irányítási rendszer kiterjed a földgázszállítási rendszerüzemeltetői tevékenység irányítására, a földgázszállítói kapacitások kereskedelmére, a földgázszállító vezetékek és tartozékainak üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására és fejlesztésére, minden létesítményre vonatkozóan.
Cégismertető\Tanúsítványok menüpont alatt találják.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017. február 20.
A Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta Társaságunk módosított Üzletszabályzatát
  
A Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal 1033/2017. sz. határozatában 2017. február 17-i hatállyal jóváhagyta a Magyar Gáz Tranzit ZRt. Üzletszabályzatának módosítását.
A
MEKH határozatot és a módosított Üzletszabályzatot a 'Partnereinknek\Szabályozási környezet\Üzletszabályzat' menüpont alatt találják.
 
Az új Üzletszabályzatunk jelentős, kedvező irányú módosításokat tartalmaz, melyek a csatolt angol nyelvű dokumentumban kerültek összefoglalásra:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
2016.
 november 2.
Megérte megépíteni a Szlovák-Magyar földgázvezetéket
 
A Regionális Energiagazdasági Kutató Központ 2016 második felében készített tanulmánya rávilágít, hogy a szlovák-magyar vezeték megépítésével a földgáz nagykereskedelmi árában a 2012-es szinthez képest jelentős árcsökkenés figyelhető meg.
 
A szlovák-magyar földgáz összekötő a 2011-es magyar energiastratégia kiemelt projektje volt. A vezeték megépítése három célt szolgált: Az első, hogy elősegítse a magyar gázpiac integrációját a nyugat- európai piacokkal. A második, hogy erősítse a magyar fél tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben a hosszú távú szerződés újratárgyalásakor. A harmadik pedig, hogy ellátásbiztonsági helyzetben tovább erősítse az ország gázhálózatának alkalmasságát.
 
Elemzésünk szerint a rendszerösszekötő megépítése Magyarország számára kedvező döntésnek bizonyult, ugyanis versenyt támasztott a domináns gázpiaci szereplő számára, ezzel pedig kedvezőbb tárgyalási pozícióba hozta a kormányt a 2015-ös orosz hosszú távú szerződés újratárgyalásakor. Becslésünk szerint a 120 millió eurós beruházás hat hónap alatt visszahozta az árát a magyar fogyasztók számára.”
 
A tanulmány bővebben a csatolt dokumentumban vagy a REKK honlapján található meg:
  
rekk_policybrief_hu_06.pdf rekk_polciybrief_hu_06.pdf 
 
ttp://rekk.hu/publikacio/55/megerte_megepiteni_a_szlovakmagyar_foldgazvezet
eket

 
 
 
-
----------
------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
2016. február 17
.
Vez
érigazga
ltás

 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2016. február 16-tól a Magyar Gáz Tranzir ZRt. vezérigazgatói feladatait Birtalan Zsolt látja el.

 
Birtalan úr több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik olaj és gázipari, üzemviteli, beruházási valamint fejlesztési területen
.

 
 
T
ársaságunk elérhetőségei változatlanok.
--
2015. június 3.
Társaságunk megkapta a szállítási rendszerüzemeltetői engedélyt
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) szállítási rendszerüzemeltetői engedélyt adott ki a Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT) részére a sikeres tanúsítási és rendszerüzemeltetői engedélyeztetési eljárás zárásaként. A MEKH határozatának megfelelően MGT 2015. július 1-től kezdheti meg kereskedelmi földgázszállítási tevékenysét.

 
 
MGT 2015. június 8-ig teszi közzé 2015. július havi szabad kapacitásait, melyre várjuk szíves jelentezését.
-------
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2015. április 24.

 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt. és az eustream a.s., a magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezetékkel kapcsolatosan meghirdette a 2015. július 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan az „előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárását” (Open Season).

 
Az eljárással kapcsolatos részletes információkat a 'Partnereinknek\Kapacitás értékesítés\Open Season' menüpont alatt talá
lják
.
----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014. március 28.
A magyar és a szlovák miniszterelnök kapcsolta össze a két ország földgázhálózatát
 
Magyar - szlovák távvezeték.jpg 
 

 

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke adta át az első közép-európai észak-déli gázfolyosó fontos részét képező magyar-szlovák összekötő földgázvezetéket. A vezeték létesítését a két érintett ország, valamint az Európai Unió is kiemelt fontosságúként kezeli, az EU a régió ellátásbiztonságát jelentősen növelő beruházáshoz vissza nem térítendő támogatást is biztosított.
 
2013. július 25.
Fektetik a csővezetéket a magyar-szlovák tranzitvezeték nyomvonalán
 
Lendületesen halad a magyar-szlovák gázvezeték építése. A tervezés lezárult, a kiadott építési engedélyek alapján a Magyar Gáz Tranzit ZRt. fővállalkozója folyamatosan végzi a kivitelezési munkálatokat. Megkezdődött a két ország határát és a két nemzeti szakasz kapcsolódási pontját jelentő Ipoly folyó alatti irányított fúrási tevékenység, a kivitelező cég augusztus elején húzza át a csővezetéket a meder alatt, így összekötik a magyar és szlovák területeket. A közép-kelet-európai észak-déli gázfolyosó fontos részét képező földgázvezeték létesítését a két érintett ország, valamint az Európai Unió is kiemelt fontosságúként kezeli, az EU a régió ellátásbiztonságát jelentősen növelő beruházáshoz vissza nem térítendő támogatást is biztosít. A vezeték a tervek szerint 2015. január 1-én kezdi kereskedelmi üzemét.

Aktuális